Praktijkondersteuner GGZ

De POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner bij de Huisarts voor Geestelijke Gezondheidszorg) is een psycholoog of een psychiatrisch verpleegkundige die in de huisartsenpraktijk werkt.

Psychische klachten zoals overspannenheid, depressieve- of angstklachten komen veel voor. De huisarts kan u voor hulp hierbij naar de POH-GGZ verwijzen. De POH GGZ  kan samen met u kijken naar de beste aanpak van uw klachten. De POH GGZ kan u zelf behandelen of in overleg met de huisartsverwijzen naar een gespecialiserde instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

De hulp van de POH GGZ wordt volledig vergoed.