Spreekuur huisarts

 

De spreekuren zijn uitsluitend op afspraak. U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Op maandag en woensdag is er ook een avondspreekuur.

Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente naar de reden van het doktersbezoek. Dit doet zij om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht. De assistente is hiervoor opgeleid en verplicht vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.  Uiteraard kunt u het aangeven als u de reden van uw bezoek alleen met de huisarts wilt bespreken.

 

Elke afspraak duurt 10 minuten.

Als u meerdere klachten of vragen heeft, of u denkt meer tijd nodig te hebben, verzoeken wij u om in overleg met de assistente een dubbele afspraak te maken. Dit is om voldoende tijd te kunnen besteden aan al uw vragen en om uitlopen van het spreekuur zoveel mogelijk te voorkomen.