Huisbezoek


 
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Als er een huisbezoek is afgesproken, kunt u de huisarts tussen 12.00 en 14.00 uur verwachten.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.