Check uw polis!

Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft vergoedt. Uw huisarts weet niet hoe u verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent.

Uw bezoek aan uw huisarts wordt altijd vergoed. Dit zit in het basispakket en er is geen eigen risico voor.

Medicijnen die de huisarts voorschrijft, onderzoeken die gedaan moeten  worden of een verwijzing naar een specialist, brengen wel kosten met zich mee. Deze zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico.

 Kijk op www.watzegtmijnpolis.nl  voor meer informatie


17-04-2014