Uw medische gegevens electronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Als u in het weekend of ´s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts, dan kan deze via het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.

Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenpost via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming.  Kijk voor meer informatie en het melden van uw toestemming op http://www.ikgeeftoestemming.nl

Ook zijn er toestemmingsformulieren te verkrijgen bij de assistente.

 


13-01-2014