eConsult

Met het eConsult kunt u via deze site een vraag stellen aan de huisartsen van onze praktijk. Leest u voor meer informatie en voordat u hiervan gebruik gaat maken eerst de folder eConsult.

Bij spoedgevallen belt u direct met de praktijk. Bel de praktijk ook wanneer u twijfelt over de ernst van de klachten.